Contact: 0252 629 650 of mail ons

Pensioen

Werknemers bouwen vaak pensioen op via de werkgever. Maar blijven niet altijd bij dezelfde baas. En pensioenen worden niet altijd meer automatisch verhoogd. Soms zelfs verlaagd. Steeds meer mensen regelen daarom zelf ook extra  lijfrentes. 

Zelfstandigen moeten zelf pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via lijfrentes. Omdat banen en fiscale spelregels telkens veranderen, is periodiek advies nodig.

Wij houden daarbij ook rekening met de hypotheekconstructie, het inkomen van de partner, vermogen, overwaarde en bestaande levensverzekeringen. We zorgen voor optimaal gebruik van de fiscale voordelen.