Contact: 0252 629 650 of mail ons

Zakelijke verzekeringen

Voor bedrijven en zzp'ers geven wij advies op maat op de volgende terreinen:

  • Pensioenen: premieovereenkomsten en nabestaandenpensioenen, zowel bij verzekeraars als Premie Pensioen Instellingen (PPI)
  • Schadeverzekeringen: na gedegen inventarisatie van risico's en preventie
  • Inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel. Wij zorgen voor een samenhangend geheel met de Arbodienst en veel administratief gemak.